Είναι επίσημο: Το #Είμαστε1 επεκτείνει την ενσυναίσθηση πέρα από την τάξη

Νέα, δημοσιευμένη έρευνα δείχνει ότι η εφαρμογή του #Είμαστε1 στην τάξη οδηγεί σε ευρύτερες συμπεριφορές ενσυναίσθησης μεταξύ των παιδιών του Δημοτικού.

Η ερευνητική μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, ανακαλύπτει μια ισχυρή, επιστημονική σύνδεση μεταξύ της εκμάθησης για την καλοσύνη μέσω θεμάτων που σχετίζονται με τα ζώα και της ανάπτυξης της ενσυναίσθησης για τους συνανθρώπους μας. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο πεδίο της ανθρώπινης εκπαίδευσης, προσθέτοντας αξιοπιστία στους παραλληλισμούς μεταξύ των στάσεων μας προς τα ζώα και τους ανθρώπους.

Αν και προηγούμενες μελέτες έχουν ήδη δείξει ότι η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη μέσω της επίγνωσης και της φροντίδας για τους άλλους βελτιώνει την ενσυναίσθηση σε ευρύτερη κλίμακα, η σχέση με τα ζώα και τη φύση είναι εξίσου μια σημαντική νίκη.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη του William Ellery Samuels εξέτασε την αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας ενός έτους μεταξύ 600 μαθητών, πέντε και έξι ετών, σε έξι σχολεία, σε τέσσερις πόλεις της Κίνας. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που συμμετείχαν έδειξαν βελτιωμένη ενσυναίσθηση -τόσο συναισθηματική όσο και γνωστική. Η συναισθηματική ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να αισθανόμαστε πραγματικά αυτό που νιώθουν οι άλλοι, ενώ η γνωστική ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να κατανοήσουμε μια άλλη οπτική γωνία και πώς μπορεί να αισθανθεί κάποιος. Το πρόγραμμα είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στη συναισθηματική ενσυναίσθηση, επιταχύνοντας έτσι την τυπική ανάπτυξη των παιδιών αυτής της ηλικίας. Η γνωστική ενσυναίσθηση τείνει να αναπτύσσεται περαιτέρω μέσα από την ωριμότητα.

Γνωστό στην Κίνα ως Caring for Life Education, το πρόγραμμα της ACTAsia αποτελεί τα θεμέλια για το #Είμαστε1 (#WeAre1 στα Αγγλικά), το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών της OMU για τα ελληνικά σχολεία. Εκτός από μερικές πολιτισμικές προσαρμογές, τα μαθήματα που αντικατοπτρίζονται σε αυτήν την κινεζική μελέτη είναι επί της ουσίας τα ίδια.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη, συμπόνια και αίσθημα ευθύνης για τα ζώα, τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Το περιεχόμενο βασίζεται στους Τέσσερις Πυλώνες Εκπαίδευσης του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), οι οποίοι περιλαμβάνουν την κοινωνική ευημερία και τα δικαιώματα, την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Κάθε εκπαιδευτικός που συμμετέχει στο πρόγραμμα #Είμαστε1 στην Ελλάδα παρακολουθεί την αντίστοιχη επιμόρφωση, για να μάθει για τα θέματα και τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η μελέτη δείχνει ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για εκείνα τα παιδιά των οποίων η συναισθηματική ενσυναίσθηση ήταν χαμηλή στην αρχή, υποδεικνύοντας ότι τα μαθήματα του προγράμματος θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο σε μια δημογραφική περιοχή, όπου η χαμηλή ενσυναίσθηση είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο.

«Αυτοί που ξεκίνησαν με χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής ενσυναίσθησης έτειναν να ανταποκρίνονται καλύτερα στο πρόγραμμα από εκείνους με αρχικά υψηλότερα επίπεδα», αναφέρει η μελέτη του Samuels.

«Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διερευνηθεί η δυνατότητα που έχουν υποστηρίξει αρκετοί, ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης με βάση τα ζώα βελτιώνουν την ανθρωποκεντρική ενσυναίσθηση μεταξύ των παιδιών… Αν και οι Siu και άλλοι (2012) ανακάλυψαν παρόμοιες σχέσεις ενσυναίσθησης και κοινωνικότητας μεταξύ των παιδιών του Χονγκ Κονγκ, πολύ λίγες έρευνες έχουν μελετήσει την ενσυναίσθηση -πόσο μάλλον τρόπους προώθησής της- στους πολιτισμούς της Άπω Ανατολής.»

60 εκπαιδευτικοί έχουν ήδη επιμορφωθεί για να διδάξουν το #Είμαστε1 στην Ελλάδα και ελπίζουμε σε μια στιγμή που κάθε Δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα θα βοηθήσει τα παιδιά μας να γίνουν παγκόσμιοι πολίτες, με ισχυρό αίσθημα ενσυναίσθησης και ευθύνης για τον πλανήτη μας και όλους όσοι το μοιράζονται μαζί μας.

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη μελέτη εδώ.