Τι Κάνουμε

Caring for Life Education

Το μάθημα “Caring for Life Education” (CFL) είναι ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας έξι χρόνων που εφαρμόζεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχει αναπτυχθεί από την ACTAsia. Η φιλοσοφία του στηρίζεται στην αναγνώριση της αλληλεξάρτησης μεταξύ όλων των έμβιων όντων και περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ευημερία των ανθρώπων και των ζώων και που προωθούν την κοινωνική ευημερία και την πολιτική αγωγή.

Το CFL αναπτύχθηκε βασισμένο στους 4 πυλώνες εκπαίδευσης του Εκπαιδευτικού Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και αποτελεί ένα βασικό εισαγωγικό μάθημα στον τομέα “Μαθαίνω να συνυπάρχω” κι έχει λάβει επίσημη αναγνώριση από τον ΟΗΕ για την βοήθεια επίτευξης των βιώσιμων στόχων.

Έχει υιοθετηθεί από εκπαιδευτικούς φορείς στην Κίνα, ήδη κατά τη διάρκεια της πιλοτικής του φάσης το 2012, και μέσω των απαραίτητων πολιτιστικών προσαρμογών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση σε εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Η ΟΜΟΥ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας στοχεύει να εισαγάγει το CFL στο εθνικό ωρολόγιο πρόγραμμα ως υποχρεωτικό μάθημα. Η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου δύναται να λειτουργήσει ως πρόδρομος για τη μελλοντική εφαρμογή του και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Caring for Life Education” απευθύνεται σε δασκάλους και εκπαιδευτικούς φορείς με σκοπό να τους βοηθήσει να διαχειριστούν ποικίλα ζητήματα, πολιτικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και βέβαια ανθρωπιστικής φύσης, που, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν πλήξει τον κοινωνικό ιστό της χώρας και έχουν προδιαγράψει συγκεκριμένες συνθήκες για τη νέα γενιά. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική η ανάγκη να αποκτήσουν τα παιδιά την ικανότητα κριτικής σκέψης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη κοινωνικής και συναισθηματικής νοημοσύνης, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν τις νέες προκλήσεις που αναδύονται σε όλα τα επίπεδα στο μέλλον.

Η επίδραση του CFL εποπτεύθηκε και αξιολογήθηκε ανεξάρτητα, μέσω επιστημονικών αναλύσεων, από τον Δρ. William Samuels, με τα αποτελέσματα να δείχνουν επανειλημμένα θετική αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών. Θεωρούμε ότι αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών δύναται, αργότερα στη ζωή τους, να επηρεάσει κοινωνικούς δείκτες όπως τα επίπεδα εγκληματικότητας, τη χρήση ουσιών, την ακαδημαϊκή αποτελεσματικότητα, την υπεύθυνη πολιτική αγωγή κι άλλα.

Caring for education
Caring For Community

Caring Community

Η μακροχρόνια, βιώσιμη αλλαγή είναι σαφώς η βασική μας προτεραιότητα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες δράσεις που συνεισφέρουν μεσοπρόθεσμα τόσο στην ενημέρωση του κοινού όσο και στην ενίσχυση του ηθικού των εθελοντών. Προς αυτή την κατεύθυνση, συντονίζουμε και καθοδηγούμε συγκεκριμένες δράσεις, όπως ο καθαρισμός παραλιών, η περισυλλογή αγαθών από δωρέες για όσους έχουν ανάγκη, οι εκδηλώσεις ανταλλαγής/ανακύκλωσης κλπ. Τέτοιες δράσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στους συμμετέχοντες, επιδρούν στο επίπεδο ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και εμπνέουν τους εθελοντές να συνεχίσουν με ενέργεια το έργο τους για ένα καλύτερο μέλλον.

Caring Consumers

Όλοι δηλώνουμε έμπρακτα σε τι κόσμο επιθυμούμε να ζούμε μέσα από τις καθημερινές μας πράξεις. Τι αγοράζουμε; Τι επιλέγουμε να φάμε; Τι ρούχα φοράμε; Πως μετακινούμαστε, με το ποδήλατο, τα ΜΜΜ ή το αυτοκίνητο; Πως διαχειριζόμαστε τα απορρίματά μας; Αυτές και άλλες αποφάσεις μπορεί να φαίνονται ασήμαντες προερχόμενες από κάθε άτομο μεμονωμένα, αλλά όταν πολλαπλασιάονται επί των εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στον πλανήτη μπορούν να αποτελέσουν ένα τέραστιο κίνημα κοινωνικής αλλαγής.

Κάθε πράξη μας έχει αντίκτυπο στη φύση, τους ανθρώπους και τα ζώα ολόκληρου του πλανήτη, ωστόσο, οι επιδράσεις των πράξεών μας δεν είναι πουθενά αλλού πιο εμφανείς από ότι στον δικό μας τόπο. Για το λόγο αυτό, υποστηρίζουμε θερμά την ιδέα “Σκέψου πάγκόσμια, δράσε τοπικά”.

Η δουλειά μας σε αυτόν τομέα στοχεύει στην αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αποφεύγοντας συνειδητά τη χρήση τακτικών εκφοβισμού και ενοχών ή επιβολής πρoστίμων. Η πραγματική αλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω της υιοθεσίας μιας παραδειγματικής συμπεριφοράς που με τη σειρά της θα ενεργοποιήσει μια τάση προς συμπεριφορές που διαπνέονται από μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, αντικαθιστώντας ό,τι σήμερα θεωρείται ως κανόνας.

Διαδικτυακές καμπάνιες μάρκετινγκ που θα τρέχουν παράλληλα με ερευνητικό πρόγραμμα, αξιολογούμενο από ψυχολόγο, θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αλλαγής της ανθρώπινης συμπεριφοράς και με τον τρόπο μέσω του οποίου η επιθυμητή αυτή αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί.

Κάποιες από τις επιθυμητές αλλαγές – χωρίς να περιοριζόμαστε σε αυτές – είναι:

  • η χρήση ανακυκλωμένων καλαμακίων, τσαντών/σακουλών και ποτηριών
  • η ανακύκλωση απορριμάτων
  • η επιλογή χορτοφαγικής ή βίγκαν διαιτροφής
  • η αναδιανομή ρούχων και άλλων αντικειμένων
  • η εξισορρόπηση του αποτυπώματος άνθρακα
Caring For Consumers