Τι είναι το Είμαστε1?

Καλή σχολική χρονιά,

παρέα με το #Είμαστε1!

Και

Την κριτική σκέψη

Τη συνεργασία

Την ενσυναίσθηση

Τον σεβασμό

Βασισμένο στους 4 πυλώνες εκπαίδευσης της UNESCO και έχοντας λάβει επίσημη αναγνώριση του ΟΗΕ ως UN Good Practices (συμβάλλον στην επίτευξη των βιώσιμων στόχων SDGs), το πρόγραμμα #Είμαστε1 της OMÚ προσφέρει επιμόρφωση και εκπαιδευτικό υλικό σε δασκάλους/ες Δημοτικού, με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, αναπτύσσοντας και την κριτική τους σκέψη, μεταξύ άλλων. Αυτό θα οδηγήσει τα παιδιά στο να γνωρίσουν και να βιώσουν τον κόσμο, μαθαίνοντας παράλληλα να συνυπάρχουν αρμονικά σε αυτόν ως global citizens.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές που συμμετέχουν σε κοινωνικό-συναισθηματικά εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το «#Είμαστε1» παρουσιάζουν:

• Αισθήματα ενδυνάμωσης και καλύτερους μηχανισμούς αντιμετώπισης

• Βελτίωση της συμπεριφοράς στην τάξη

• Καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες

• Μειωμένα επιθετικά ξεσπάσματα και μείωση εκφοβισμού (bullying)

• Αυξημένη αυτοεκτίμηση και χαμηλότερα επίπεδα άγχους

Πιστεύουμε ότι αυτές οι ιδιότητες τροφοδοτούν την ευημερία των παιδιών. Μεταγενέστερα, αυτές οι δεξιότητες και οι αξίες δύνανται να μεταφραστούν σε μειωμένα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας, χαμηλότερα επίπεδα χρήσης ναρκωτικών και κατανάλωσης αλκόολ, καλύτερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα κι έναν πιο ικανοποιητικό, πιο συμπονετικό τρόπο ζωής.

Στις 20 Οκτ. προσκαλούμε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας να λάβουν μέρος στην εισαγωγή του μαθήματος #Είμαστε1, ώστε να αποφασίσουν εάν θα θελήσουν να παρακολουθήσουν τον επερχόμενο κύκλο των 5 (εβδομαδιαίων) επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Όσοι συμμετέχουν στον κύκλο σεμιναρίων για το #Είμαστε1 που διενεργείται από την OMÚ, θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να μελετήσουν ένα καινοτόμο, εναλλακτικό και συνάμα ουσιαστικό αντικείμενο διδασκαλίας, με απώτερο στόχο τα παιδιά να μάθουν όχι ΤΙ να σκέφτονται, αλλά ΠΩΣ να σκέφτονται/να αποκτούν τη γνώση, να συμμετέχουν και να συνεργάζονται με τους άλλους, να σέβονται τη ζωή στο σύνολό της, αλλά και να ενεργοποιούνται για θέματα που μας αφορούν όλους.

Συνολικά, αυτό το μοναδικά ολιστικό εξαετές πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί μια διαδικασία που προωθεί και βοηθά τους μαθητές – μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας – να αναπτύξουν βασικές αξίες, όπως ο σεβασμός, η συμπόνια και η ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον.

Ελάτε μαζί μας,

για να γνωρίσετε έναν κόσμο

στον οποίο η αμέλεια και η εκμετάλλευση ανθρώπων,

ζώων και περιβάλλοντος

αποτελούν παρελθόν!