Μία από τις πιο σημαντικές υπογραφές που θα βάλετε. Τώρα.

Ζητάμε ψήφισμα του ΟΗΕ για την απαγόρευση της εκμετάλλευσης των πρωτογενών δασών που καταστρέφονται από τις πυρκαγιές και από την αποψίλωση των δασών, καθώς και για την εγγραφή του συνόλου των πρωτογενών δασών στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Είναι ζωτικής σημασίας όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη εκ κοινού και με διεθνή βοήθεια, σε ένα πλαίσιο που θα καθοριστεί από τον ΟΗΕ, να χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατό μέσο για την αποκατάσταση στην αρχική τους μορφή, τόσο της πανίδας όσο και της χλωρίδας των εν λόγω δασών.

Μία διεθνής σύμβαση από τον ΟΗΕ υποχρεώσει τα Κράτη να λάβουν μέτρα για την απαγόρευση της οποιασδήποτε εμπορικής εκμετάλλευσης των εδαφών, θυμάτων της αποψίλωσης των δασών. Ας απαιτήσουμε επίσης την στήριξη με συνοδευτικά μέτρα των γεωργών, οι οποίοι αποψιλώνουν τα δάση για λόγους επιβίωσης, προτείνοντας τους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης.

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΕΔΩ εάν συμφωνείτε με την Sylvie Guillem! 

Η εκτροφή ζώων και η γεωργία (που αντιπροσωπεύει 80% του συνόλου της αποψίλωσης των δασών, εκ του οποίου 45-50% αντιστοιχεί στις ανάγκες της « εμπορικής » γεωργίας), ευθύνονται κατά μεγάλο βαθμό για τις πυρκαγιές που πλήττουν τα δάση. Αποτελούν επίσης σημαντικούς πομπούς αερίων του θερμοκηπίου και συνεπώς ευθύνονται για τις καταστροφές που πλήττουν τους λαούς, τη φύση και τα διάφορα είδη ζώων. Οι εν λόγω καταστροφές βρίσκονται ήδη στο κατώφλι μας: έλλειψη νερού, ρύπανση των εδαφών, μόλυνση των υπόγειων υδάτων και των ωκεανών, ρύπανση του αέρα που αναπνέουμε, ραγδαία αύξηση των κλιματικών προσφύγων (μεταξύ 200 εκατομμυρίων και ενός δισεκατομμυρίου σε τριάντα χρόνια) και δραματική μείωση της βιοποικιλότητας (το ποσοστό εξάλειψης των διαφόρων ειδών πολλαπλασιάστηκε επί 100 από τις αρχές του 20ου αιώνα).

Οι μαζικές καταστροφές που πλήττουν τα δάση, τα οποία είναι απαραίτητα για την εξάλειψη του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, θα επιταχύνουν τη διαδικασία που ήδη έχει τροχοδρομηθεί της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής του καθενός από εμάς, οδηγώντας στη νεκρική πομπή της έκτης μαζικής εξαφάνισης της ζωής στον πλανήτη Γη.

Εάν δεν γίνει τίποτα, θα είμαστε η γενιά-μάρτυρας του αφανισμού του πολιτισμού μας και συνεργοί, όχι μόνο για εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας, αλλά και για εγκλήματα εναντίον της ίδιας της Ζωής.

«Όταν το τελευταίο δέντρο θα έχει κοπεί, όταν τα ποτάμια θα έχουν μολυνθεί, όταν τα ψάρια της θάλασσας θα είναι νεκρά, τότε ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι τα χρήματα δεν τρώγονται »Γνωμικό της Ινδιάνικης φυλής των Σιου