Δύο διεθνείς αναγνωρίσεις για το μάθημα Caring for Life Education

Διεθνής αναγνώριση από τον ΟΗΕ για 2η συνεχή χρονιά για το Caring for Life Education (γνωστό ως #Είμαστε1 στην Ελλάδα). Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για το ευοίωνο μέλλον της εκπαίδευσης από την UNESCO και ο σημαντικός ρόλος του μαθήματος #Είμαστε1 στην υλοποίησή του.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 2021 το μάθημα Caring for Life Education από την ACTAsia (#Είμαστε1 στην Ελλάδα από την OMÚ) αναγνωρίστηκε από τον ΟΗΕ ως Good Practice και το 2022 έλαβε αναγνώριση και από το UN Transforming Education Summit (TES) λόγω της καθοριστικής συμβολής του στην επίτευξη των Βιώσιμων Στόχων Ανάπτυξης (SDGs*), και στις δύο περιπτώσεις.

Το καινοτόμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα #Είμαστε1 (Caring for Life Education διεθνώς) αποτελεί ένα από τα κλειδιά για αυτές τις αλλαγές και αυτούς τους στόχους που έχουν τεθεί. Πιο συγκεκριμένα, ανεπτυγμένο από μια διεθνή ομάδα, η φιλοσοφία του στηρίζεται στην αλληλεξάρτηση μεταξύ όλων των έμβιων όντων και περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ευημερία των ανθρώπων και των ζώων. Επίσης, προωθεί την κοινωνική ευημερία και την πολιτική αγωγή, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την κριτική σκέψη και τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών. Απευθύνεται σε μαθητές, δασκάλους και εκπαιδευτικούς φορείς με σκοπό να τους βοηθήσει να διαχειριστούν ποικίλα ζητήματα πολιτικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και βέβαια ανθρωπιστικής φύσης, που, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν πλήξει τον κοινωνικό ιστό της χώρας και έχουν προδιαγράψει συγκεκριμένες συνθήκες για τη νέα γενιά. Για κάθε Ουκρανία, για κάθε Άλκη και Καρολάιν, για κάθε παιδί που κακοποιήθηκε… οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την πρόληψη στο μέλλον.

Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο τα παιδιά να αποκτήσουν την ικανότητα κριτικής σκέψης και να αναπτύξουν κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν τις νέες προκλήσεις που αναδύονται σε όλα τα επίπεδα ως παγκόσμιοι πολίτες (global citizens). Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της UNESCO (2021), σημαντικές αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν στην εκπαίδευση. Έτσι, θα δημιουργηθεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με βάση την ενίσχυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την κοινωνική δικαιοσύνη, το σεβασμό στη ζωή και τη διαφορετικότητα. 

Το #Είμαστε1 πρέπει να εφαρμοστεί, ώστε να υλοποιήσει τους στόχους για τους οποίους έχει δημιουργηθεί. Για ένα καλύτερο μέλλον, για εμάς και τα παιδιά.


* Οι SDGs είναι μια συλλογή 17 αλληλένδετων παγκόσμιων στόχων που έχουν σχεδιαστεί για να αποτελέσουν ένα «σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους». Συστάθηκαν το 2015 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και πρόκειται να γίνουν πράξη έως το 2030 (ACTAsia, 2021).